"Tôi băn khoăn rằng rất nhiều học sinh dường như không biết chữ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi băn khoăn rằng rất nhiều học sinh dường như không biết chữ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi băn khoăn rằng rất nhiều học sinh dường như không biết chữ." dịch sang tiếng anh là: I'm disturbed that so many of the students appear to be illiterate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login