"Tôi sẽ vẽ một bản đồ về nơi chúng ta sống." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi sẽ vẽ một bản đồ về nơi chúng ta sống." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ vẽ một bản đồ về nơi chúng ta sống." tiếng anh câu này dịch: I'll draw a map of where we live.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login