"Tổng tư lệnh đã xem xét quân đội của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tổng tư lệnh đã xem xét quân đội của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng tư lệnh đã xem xét quân đội của mình." câu này dịch sang tiếng anh:The commander in chief reviewed his troops.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login