"Nếu bạn biết khu phố, bạn có một sự hiểu biết về những đứa trẻ là như thế nào." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nếu bạn biết khu phố, bạn có một sự hiểu biết về những đứa trẻ là như thế nào." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn biết khu phố, bạn có một sự hiểu biết về những đứa trẻ là như thế nào." dịch sang tiếng anh: If you know the neighbourhood, you have an understanding of what the children are like.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login