"Tôi không có cách nào khác ngoài báo cáo anh ta với cảnh sát." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi không có cách nào khác ngoài báo cáo anh ta với cảnh sát." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có cách nào khác ngoài báo cáo anh ta với cảnh sát." câu này tiếng anh dịch: I had no alternative but to report him to the police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login