"Xin lỗi, tôi mất quá nhiều thời gian để trả lời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Xin lỗi, tôi mất quá nhiều thời gian để trả lời." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xin lỗi, tôi mất quá nhiều thời gian để trả lời." tiếng anh là: Sorry it took me so long to reply.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login