"Anh ta cần những vết phồng rộp trên chân cho đến khi chúng vỡ ra." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta cần những vết phồng rộp trên chân cho đến khi chúng vỡ ra." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta cần những vết phồng rộp trên chân cho đến khi chúng vỡ ra." tiếng anh câu này dịch: He needled the blisters on his feet until they burst.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login