"Sao là một cảnh tượng về đêm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Sao là một cảnh tượng về đêm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sao là một cảnh tượng về đêm." câu này tiếng anh là: Stars are a nocturnal sight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login