"Cuốn tiểu thuyết của McMillan nhận được phiếu bầu của tôi cho cuốn sách hippest của năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cuốn tiểu thuyết của McMillan nhận được phiếu bầu của tôi cho cuốn sách hippest của năm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn tiểu thuyết của McMillan nhận được phiếu bầu của tôi cho cuốn sách hippest của năm." câu này tiếng anh dịch: McMillan's novel gets my vote for hippest book of the year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login