"Một phi công thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng cất cánh máy bay." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một phi công thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng cất cánh máy bay." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một phi công thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng cất cánh máy bay." câu này dịch sang tiếng anh là: An inexperienced pilot may easily stall a plane.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login