"85% viện trợ nước ngoài được Quốc hội dành cho các mục đích cụ thể." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "85% viện trợ nước ngoài được Quốc hội dành cho các mục đích cụ thể." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"85% viện trợ nước ngoài được Quốc hội dành cho các mục đích cụ thể." tiếng anh là: 85% of foreign aid is earmarked by Congress for specific purposes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login