"Năm mươi người bất tỉnh vì nóng tại buổi hòa nhạc rock ngoài trời." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Năm mươi người bất tỉnh vì nóng tại buổi hòa nhạc rock ngoài trời." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm mươi người bất tỉnh vì nóng tại buổi hòa nhạc rock ngoài trời." dịch sang tiếng anh: Fifty people passed out from heat at the outdoor rock concert.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login