"Đó là một ý tưởng, và một ý tưởng tốt ở đó." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đó là một ý tưởng, và một ý tưởng tốt ở đó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ý tưởng, và một ý tưởng tốt ở đó." dịch sang tiếng anh là: That's an idea, and a good one at that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login