"Bạn đã phản bội lòng tin của cha bạn." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bạn đã phản bội lòng tin của cha bạn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã phản bội lòng tin của cha bạn." tiếng anh câu này là:You betrayed your father's trust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login