"Đề xuất của ông đã đưa ra các cuộc biểu tình phản đối trong Quốc hội." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Đề xuất của ông đã đưa ra các cuộc biểu tình phản đối trong Quốc hội." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất của ông đã đưa ra các cuộc biểu tình phản đối trong Quốc hội." tiếng anh câu này dịch: His proposal has raised squawks of protest in Congress.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login