"Đừng bắt đầu viết cho đến khi ý tưởng nảy ra trong đầu bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đừng bắt đầu viết cho đến khi ý tưởng nảy ra trong đầu bạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng bắt đầu viết cho đến khi ý tưởng nảy ra trong đầu bạn." câu này tiếng anh là: Don't start writing until the idea has gelled in your mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login