"Hành vi của anh ta phù hợp với một mô hình của các hành vi bạo lực." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Hành vi của anh ta phù hợp với một mô hình của các hành vi bạo lực." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành vi của anh ta phù hợp với một mô hình của các hành vi bạo lực." tiếng anh dịch: His behavior fits a pattern of violent acts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login