"Chúng tôi không có lý do để nghi ngờ những điều cốt yếu trong câu chuyện của cô gái." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi không có lý do để nghi ngờ những điều cốt yếu trong câu chuyện của cô gái." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không có lý do để nghi ngờ những điều cốt yếu trong câu chuyện của cô gái." dịch sang tiếng anh: We have no reason to doubt the essentials of the girl's story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login