"Vở kịch đã có một bài viết thực sự tốt trên báo chí." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Vở kịch đã có một bài viết thực sự tốt trên báo chí." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vở kịch đã có một bài viết thực sự tốt trên báo chí." dịch sang tiếng anh là: The play got a really good write-up in the press.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login