"Điều này là không thể tin được." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Điều này là không thể tin được." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này là không thể tin được." tiếng anh câu này dịch: This was palpably untrue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login