"Họ đang nói với giọng nói nhỏ và tôi không thể hiểu họ đang nói gì." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ đang nói với giọng nói nhỏ và tôi không thể hiểu họ đang nói gì." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang nói với giọng nói nhỏ và tôi không thể hiểu họ đang nói gì." tiếng anh là: They were talking in low voices, and I couldn't catch what they were saying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login