"Người tiêu dùng được chuẩn bị để trả phí bảo hiểm cho các loại rau được trồng hữu cơ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Người tiêu dùng được chuẩn bị để trả phí bảo hiểm cho các loại rau được trồng hữu cơ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người tiêu dùng được chuẩn bị để trả phí bảo hiểm cho các loại rau được trồng hữu cơ." tiếng anh dịch: Consumers are prepared to pay a premium for organically grown vegetables.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login