"Vào một đêm hoang dã, trung đoàn của chúng tôi lấy pháo đài một cách bất ngờ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Vào một đêm hoang dã, trung đoàn của chúng tôi lấy pháo đài một cách bất ngờ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vào một đêm hoang dã, trung đoàn của chúng tôi lấy pháo đài một cách bất ngờ." dịch sang tiếng anh: On a wild night our regiment took the fort by surprise.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login