"Cô ấy khá khó khăn để làm với." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô ấy khá khó khăn để làm với." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy khá khó khăn để làm với." dịch sang tiếng anh là: She is quite difficult to do with.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login