"Nghịch lý ở đây là ngư dân sẽ bắt được nhiều cá hơn nếu họ đánh bắt ít hơn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nghịch lý ở đây là ngư dân sẽ bắt được nhiều cá hơn nếu họ đánh bắt ít hơn." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghịch lý ở đây là ngư dân sẽ bắt được nhiều cá hơn nếu họ đánh bắt ít hơn." câu này tiếng anh dịch: The paradox is that fishermen would catch more fish if they fished less.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.