"Bác sĩ bày tỏ chất độc từ vết thương của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bác sĩ bày tỏ chất độc từ vết thương của cô." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ bày tỏ chất độc từ vết thương của cô." tiếng anh là: The doctor expressed poison from her wound.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login