"Tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi ăn sáng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi ăn sáng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi ăn sáng." tiếng anh dịch: I jog every morning before breakfast.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login