"Garcia được trích dẫn cho công việc của cô với trẻ em khuyết tật." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Garcia được trích dẫn cho công việc của cô với trẻ em khuyết tật." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Garcia được trích dẫn cho công việc của cô với trẻ em khuyết tật." dịch sang tiếng anh: Garcia was cited for her work with disabled children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login