"Anh xin lỗi cô vì đã không đến bữa tiệc của cô." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Anh xin lỗi cô vì đã không đến bữa tiệc của cô." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh xin lỗi cô vì đã không đến bữa tiệc của cô." dịch sang tiếng anh là: He apologized to her for not going to her party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login