"Tôi không nghĩ rằng lý thuyết này là có thể kiểm chứng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi không nghĩ rằng lý thuyết này là có thể kiểm chứng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ rằng lý thuyết này là có thể kiểm chứng." tiếng anh câu này dịch: I don't think this theory is testable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login