"Cảnh sát nghi ngờ rằng Bill đã làm điều đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cảnh sát nghi ngờ rằng Bill đã làm điều đó." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát nghi ngờ rằng Bill đã làm điều đó." câu này tiếng anh dịch: The police suspected that Bill did it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login