"Tháp chuông đã được thêm vào nhà thờ vào năm 1848." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tháp chuông đã được thêm vào nhà thờ vào năm 1848." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháp chuông đã được thêm vào nhà thờ vào năm 1848." tiếng anh dịch: The bell tower was added to the church in 1848.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login