"Một xương sườn bị gãy đã làm thủng phổi cô." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Một xương sườn bị gãy đã làm thủng phổi cô." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một xương sườn bị gãy đã làm thủng phổi cô." dịch sang tiếng anh: A broken rib had perforated her lung.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login