"Đây có thể là liên kết bị thiếu trong việc tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh ung thư?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đây có thể là liên kết bị thiếu trong việc tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh ung thư?" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây có thể là liên kết bị thiếu trong việc tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh ung thư?" câu này tiếng anh dịch: Could this be the missing link in the search for a cure for cancer?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login