"Họ đã có một chuyến đi đến Nhật Bản năm ngoái." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Họ đã có một chuyến đi đến Nhật Bản năm ngoái." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã có một chuyến đi đến Nhật Bản năm ngoái." tiếng anh là: They took a trip to Japan last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login