"Tôi nghĩ kế hoạch của John là tốt nhất." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi nghĩ kế hoạch của John là tốt nhất." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ kế hoạch của John là tốt nhất." tiếng anh dịch: I think John's plan is the best.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login