"Anh hét lên vì những tiếng nói đang lên." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh hét lên vì những tiếng nói đang lên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh hét lên vì những tiếng nói đang lên." tiếng anh câu này dịch: He shouted over the rising clamour of voices.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login