"Nếu bạn ở trong khoảng cách nổi bật của Speyside, hãy ghé thăm các hồ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Nếu bạn ở trong khoảng cách nổi bật của Speyside, hãy ghé thăm các hồ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn ở trong khoảng cách nổi bật của Speyside, hãy ghé thăm các hồ." câu này tiếng anh là: If you are within striking distance of Speyside, visit the lakes.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.