"Bạn không nghĩ rằng bạn là một người quá khổ?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bạn không nghĩ rằng bạn là một người quá khổ?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không nghĩ rằng bạn là một người quá khổ?" tiếng anh là: Don't you think you're being a bit oversensitive?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login