"Trải nghiệm đó đã làm tôi khó chịu khi đi cắm trại đến hết đời." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Trải nghiệm đó đã làm tôi khó chịu khi đi cắm trại đến hết đời." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trải nghiệm đó đã làm tôi khó chịu khi đi cắm trại đến hết đời." dịch sang tiếng anh: That experience soured me on camping for the rest of my life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login