"Lớp học đã đầy, nhưng bạn có thể đăng ký cho học kỳ tiếp theo." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Lớp học đã đầy, nhưng bạn có thể đăng ký cho học kỳ tiếp theo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lớp học đã đầy, nhưng bạn có thể đăng ký cho học kỳ tiếp theo." tiếng anh câu này dịch: The class is full, but you can register for next term.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login