"Dan đã phàn nàn về những cơn đau đầu dữ dội." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Dan đã phàn nàn về những cơn đau đầu dữ dội." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dan đã phàn nàn về những cơn đau đầu dữ dội." dịch câu này sang tiếng anh: Dan's been complaining of severe headaches.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login