"Cô được mời đến một bữa tiệc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô được mời đến một bữa tiệc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được mời đến một bữa tiệc." câu này tiếng anh là: She's been invited to a party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login