"Tôi nghĩ rằng đó là khoảng mười giờ khi chúng tôi rời đi, nhưng tôi không thể thề với nó." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi nghĩ rằng đó là khoảng mười giờ khi chúng tôi rời đi, nhưng tôi không thể thề với nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng đó là khoảng mười giờ khi chúng tôi rời đi, nhưng tôi không thể thề với nó." câu này dịch sang tiếng anh:I think it was about ten o'clock when we left, but I couldn't swear to it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login