"Các đại biểu sẽ tiếp tục chỗ ngồi của họ?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các đại biểu sẽ tiếp tục chỗ ngồi của họ?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đại biểu sẽ tiếp tục chỗ ngồi của họ?" dịch câu này sang tiếng anh: Will the delegates please resume their seats?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login