"Khi tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Khi tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi." câu này tiếng anh dịch: When I next saw her she completely ignored me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login