"Ông đã đưa ra một văn xuôi dài." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông đã đưa ra một văn xuôi dài." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đưa ra một văn xuôi dài." tiếng anh câu này dịch: He delivered a long prose.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login