"Bạn chủ yếu là để đổ lỗi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn chủ yếu là để đổ lỗi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn chủ yếu là để đổ lỗi." dịch câu này sang tiếng anh là: You are mainly to blame.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login