"Xuống trong thung lũng sương mù vẫn còn đọng lại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Xuống trong thung lũng sương mù vẫn còn đọng lại." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xuống trong thung lũng sương mù vẫn còn đọng lại." câu này tiếng anh dịch: Down in the valley the fog still lingers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login