"Chào mừng đến với chỗ ở của tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chào mừng đến với chỗ ở của tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chào mừng đến với chỗ ở của tôi." câu này dịch sang tiếng anh:Welcome to my humble abode.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login